Zalo chaivangvuive Messenger chaivangvuive

Trách nhiệm xã hội:

Chai Vang Vui Vẻ thể hiện và cam kết thực hiện trách nhiệm với khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ cũng như trách nhiệm với đội ngũ nhân viên và quản lý cùng với trách nhiệm kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chúng tôi hiểu sâu sắc về hậu quả của việc lạm dụng rượu, đồ uống có cồn. Do đó, chúng tôi cam kết với cộng đồng thưởng thức rượu vang một cách có trách nhiệm. Đối tượng khách hàng của chúng tôi không bao gồm trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi). Đây là lời cam kết của một nhãn hàng có trách nhiệm, bởi chúng tôi hiểu được những hậu quả, hệ luỵ của việc sử dụng đồ uống có cồn đối với trẻ vị thành niên có thể gây ra cho cộng đồng của chúng ta.

Chai Vang vui vẻ khuyến khích mọi người tuân thủ tuyệt đối Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong việc tuân thủ không lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn để đảm bảo an toàn tính mạng của chính mình và của người khác.

 

Social responsibility:

Chai Vang Vui Ve demonstrates and commits to fulfilling its responsibilities to customers who use products and services as well as to staff and management along with business responsibilities to comply with the law.

We deeply understand the consequences of alcohol abuse. Therefore, we are committed to the community to enjoy wine responsibly. Our target customers do not include minors (under 18 years old). It is a commitment from a responsible brand because we understand the consequences that alcohol use by minors can have on our community.

Chai Vang Vui Ve encourages everyone to strictly comply with the Government's Decree 100/2019/ND-CP in complying with not driving when using alcoholic beverages to ensure the safety of their own lives and that of others.